STUDIO MUNKA

ul. Krakowskie Przedmieście 7
00-068 Warszawa
tel. 22 556 54 70
fax. 22 556 54 69
e-mail: studiomunka@sfp.org.pl 

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

STUDIO MUNKA
Dyrektor ds. Produkcji
Ewa Jastrzębska
Tel.: (48) 22 556 54 70
e-mail: e.jastrzebska@sfp.org.pl  

Dyrektor Artystyczny
Dariusz Gajewski
Tel.: (48) 22 556 54 70
e-mail: d.gajewski@sfp.org.pl  

Kierownik Finansowy
Agnieszka Surma-Bednarek
Tel.: (+ 48) 22 556 54 76
e-mail: a.surma@sfp.org.pl  

Asystent Studia
Robert Strojek
Tel.: (+ 48) 22 556 54 74
e-mail: r.strojek@sfp.org.pl

PROGRAMY DLA MŁODYCH TWÓRCÓW

Kierownik Programów dla Młodych Twórców
Liwia Mądzik
Tel.: (48) 22 556 54 75
Kom.: (+ 48) 669 477 877
e-mail: l.madzik@sfp.org.pl  

Koordynator Programów dla Młodych Twórców
Agnieszka Ptaszyńska
Tel.: (48) 22 556 54 74
e-mail: a.ptaszynska@sfp.org.pl
Koordynator Prac Literackich
Oriana Kujawska-Dowjat
Tel.: (48) 22 556 54 72
e-mail: o.kujawska-dowjat@sfp.org.pl 

DZIAŁ PROMOCJI

Koordynator Promocji Festiwalowej i Zagranicznej
Michalina Fabijańska
Tel.: (48) 22 556 54 83
e-mail: m.fabijanska@sfp.org.pl  

Koordynator ds. Promocji
Anna Kot
Tel.: (+ 48) 22 556 54 70
Kom. (+ 48) 509 494 694
e-mail: a.kot@sfp.org.pl 

Koordynator Projektów Wizerunkowych
Specjalista ds. PR

Kalina Pietrucha
Tel.: (48) 799 068 588
e-mail: k.pietrucha@sfp.org.pl