Projekt składa reżyser lub scenarzysta. Reżyser projektu musi być debiutantem, czyli nie zrealizował dotychczas pełnometrażowego filmu fabularnego przeznaczonego do kin. Scenarzysta może być zarówno debiutantem jak i doświadczonym autorem - nie stanowi to warunku przyjęcia projektu. Projekt może składać reżyser, który nie ukończył jeszcze 40 roku życia. Ograniczenie wiekowe nie dotyczy scenarzystów.
Projekty filmów pełnometrażowych można składać do Studia Munka w trybie ciągłym.

Aby zgłosić projekt pełnometrażowy należy skompletować pakiet zgłoszeniowy i wysłać go do Studia Munka pocztą oraz jednocześnie, w wersji elektronicznej, na adres: studiomunka@sfp.org.pl

PAKIET ZGŁOSZENIOWY musi być skompletowany zgodnie z Zasadami Przyjmowania Projektów:


ADRES STUDIA MUNKA:
Studio "Młodzi i Film" im. Andrzeja Munka
ul. Pańska 85
00-834 Warszawa
Program poświęcony fabułom średniometrażowym o tematyce współczesnej i metrażu około 60 minut.

Uczestnikiem programu „60 Minut” może być wyłącznie reżyser tj. osoba fizyczna, pełnoletnia,  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła studia reżyserskie lub realizatorskie w szkole filmowej lub artystycznej i jest przed pełnometrażowym debiutem fabularnym lub która mimo braku formalnego wykształcenia filmowego posiada doświadczenie reżyserskie udokumentowane co najmniej dwoma krótkometrażowymi filmami fabularnymi i jest przed pełnometrażowym debiutem fabularnym. Partnerem programu jest telewizja Canal+ .


UWAGA! Na projekty czekamy do 15 listopada 2021 r.


Tryb składania wniosków znajduje się w regulaminie.


Skład Rady Artystycznej  programu „60 minut”:

Jagoda Szelc

Bartosz Kruhlik

Jan Holoubek

Alicja Gancarz (Canal+ )

Katarzyna Malinowska (Studnio Munka SFP)

Jerzy Kapuściński (Studio Munka SFP)


Pliki do pobrania:

 

Pobierz regulamin

Pobierz formularz zgłoszeniowy

    
Program poświęcony fabułom krótkometrażowym o tematyce współczesnej o metrażu 15-30 minut.

Uczestnikiem programu „30 Minut” w charakterze reżysera może  być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która studiuje bądź ukończyła studia w szkole filmowej lub artystycznej, jest przed pełnometrażowym debiutem fabularnym lub mimo braku formalnego wykształcenia filmowego posiada doświadczenie reżyserskie udokumentowane co najmniej dwoma krótkometrażowymi filmami fabularnymi. Projekt może składać reżyser, który nie ukończył jeszcze 40 roku życia.

     

Partnerem programu "30 Minut" jest telewizja TVN.


Nabór już wkrótce


UWAGA! Projekt pocztą lub osobiście należy składać w 3 egzemplarzach.


Pobierz regulaminPobierz formularz zgłoszeniowy

 

SKŁAD RADY ARTYSTYCZNEJ PROGRAMU "30 MINUT":
Jacek Bromski – przedstawiciel Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Filip Bajon – przedstawiciel Szkoły Filmowej w Łodzi

Robert Gliński – przedstawiciel Gdyńskiej Szkoły Filmowej

Denijal Hasanovic – przedstawiciel Wajda School

Jerzy Kapuściński – przedstawiciel Studia Munka

Wojciech Marczewski - przedstawiciel Wajda School

Michał Rosa - przedstawiciel Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego

Carmen Szwec – przedstawicielka Studia Munka

Anna Waśniewska-Gill – przedstawicielka stacji TVN


Celem „Młodej Animacji” jest umożliwienie młodym filmowcom zrealizowanie debiutanckiego filmu animowanego w profesjonalnych warunkach. Program zakłada powstanie filmów 5-10 minutowych.

Uczestnikiem „Młodej Animacji” w charakterze reżysera może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która studiuje bądź ukończyła studia w szkole filmowej albo artystycznej  lub mimo braku formalnego wykształcenia filmowego, posiada
doświadczenie reżyserskie udokumentowane co najmniej dwoma krótkometrażowymi formami animowanymi lub innymi pracami w nowych technikach cyfrowych. Projekt może składać reżyser, który nie ukończył jeszcze 40 roku życia.


Projekty należy nadsyłać drogą mailową - szczegóły w regulaminie.


Nabór już wkrótce


Pobierz regulaminPobierz formularz zgłoszeniowy

    

Skład Rady Artystycznej programu "Młoda Animacja"
Balbina Bruszewska 

Piotr Furmankiewicz

Jerzy Kucia

Hanna Margolis

Liwia Mądzik

Kamil Polak

Alina Skiba

Celem „Pierwszego Dokumentu” jest umożliwienie młodym filmowcom debiutu dokumentalnego w profesjonalnych warunkach. Program zakłada powstanie rocznie do dziesięciu filmów 10-15-minutowych.

Uczestnikiem „Pierwszego Dokumentu” w charakterze reżysera może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która studiuje bądź ukończyła studia w szkole filmowej albo artystycznej lub  mimo braku formalnego wykształcenia filmowego posiada
doświadczenie filmowe udokumentowane co najmniej dwoma krótkometrażowymi filmami dokumentalnymi. Projekt może składać reżyser, który nie ukończył jeszcze 40 roku życia.


UWAGA! Projekt pocztą lub osobiście należy składać w 3 egzemplarzach.


Nabór już wkrótce


Pobierz regulaminPobierz formularz zgłoszeniowy

  

Skład Rady Artystycznej programu "Pierwszy Dokument"

Karolina Bielawska

Jerzy Kapuściński

Paweł Łoziński

Marta Minorowicz


 
Studio Munka działa w strukturach Stowarzyszenia Filmowców Polskich od 2008 roku. Jest producentem krótkometrażowych i pełnometrażowych debiutów filmowych.
Studio Munka działa w strukturach Stowarzyszenia Filmowców Polskich od 2008 roku. Jest producentem krótkometrażowych i pełnometrażowych debiutów filmowych. Młodzi twórcy, którzy chcą zrealizować swój pierwszy film w profesjonalnych warunkach mogą liczyć w Studiu Munka na opiekę artystyczną, produkcją i promocyjną nad projektem.

Krótkometrażowe filmy ze Studia Munka produkowane są w ramach programów „30 Minut”, „Pierwszy Dokument” i „Młoda Animacja”. Nabory scenariuszy do programów odbywają się dwa razy w roku. Corocznie powstaje maksymalnie 10 fabuł, 10 dokumentów i 5 animacji.

Dotychczas w Studiu Munka wyprodukowano sześć pełnometrażowych debiutów fabularnych: "Lęk wysokości" Bartosza Konopki, "Dzień kobiet" Marii Sadowskiej”, „Mur” Dariusza Glazera, „Fale” Grzegorza Zaricznego, „Królewicza Olch” Kuby Czekaja oraz „Cichą Noc” Piotra Domalewskiego nagrodzoną Złotymi Lwami 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Obecnie trwa montaż „53 wojen” Ewy Bukowskiej. Z kolei projekt pełnometrażowego debiutu fabularnego Karoliny Bielawskiej znajduje się obecnie na etapie developmentu.W Studiu Munka dbamy przede wszystkim o to, żeby młodzi twórcy mogli rozwijać swój talent w sprzyjających warunkach. Działamy w przekonaniu, że w najważniejszym dla reżysera debiutanckim filmie, istotna jest twórcza atmosfera i stworzenie zindywidualizowanych warunków rozwoju. Jako dyrektor artystyczny chcę, aby w Munku powstawały także filmy gatunkowe: współczesne komedie, filmy biograficzne czy kryminały. Kinem gatunkowym też można debiutować, co więcej – gatunkowość wcale nie wyklucza „autorskości”. Mamy też coraz szersze pole naszych zainteresowań - Munk jest otwarty dla studentów i absolwentów szkół artystycznych, nie tylko filmowych. Studenci uczelni plastycznych czy teatralnych także często używają kamery jako narzędzia wypowiedzi artystycznej. Najważniejszy jest dobry pomysł i wizja artystyczna.
Jerzy Kapuściński, Dyrektor Artystyczny Studia Munka
 ul. Pańska 85
00-834 Warszawa
tel. 22 556 54 70, fax. 22 556 54 69
e-mail: studiomunka@sfp.org.pl
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

Dyrektor Artystyczny
Jerzy Kapuściński
tel.: (48) 22 556 54 70
e-mail: j.kapuscinski@sfp.org.pl

Dyrektor ds. Produkcji
Ewa Jastrzębska
Tel.: (48) 22 556 54 70
e-mail: e.jastrzebska@sfp.org.pl 

Kierownik Finansowy
Agnieszka Surma-Bednarek
Tel.: (+ 48) 22 556 54 76
e-mail: a.surma@sfp.org.pl 

Asystentka Biura
Jagoda Dutkiewicz
tel. (48) 22 556 54 70
e-mail: j.dutkiewicz@sfp.org.pl

Asystent Kierownika Finansowego
Robert Strojek
Tel.: (+ 48) 22 556 54 71
e-mail: r.strojek@sfp.org.pl

PROGRAMY DLA MŁODYCH TWÓRCÓW

Kierowniczka Programów dla Młodych Twórców
Katarzyna Malinowska
Tel.: (48) 22 556 54 75
Kom.: (+ 48) 604 792 895
e-mail: k.malinowska@sfp.org.pl 

Koordynatorka Produkcji Krótkich Metraży
Karolina Panasiuk
Tel.: (48) 22 556 54 80
e-mail: k.panasiuk@sfp.org.pl

Kierownik Produkcji
Sylwia Rajdaszka
e-mail: s.rajdaszka@sfp.org.pl / rajdaszka@gmail.com

DZIAŁ PROMOCJI
Promocja, Dystrybucja i Festiwale
Michał Hudzikowski
e-mail: m.hudzikowski@sfp.org.pl
tel.: + 48 22 556 54 83

Współpraca z mediami, Public Relations
Natalia Żuchowska
e-mail: n.zuchowska@sfp.org.pl
Kom: (+ 48) 784 470 509

Promocja Międzynarodowa (urlop macierzyński)
Michalina Fabijańska
e-mail: m.fabijanska@sfp.org.pl