Projekt składa reżyser/reżyserka lub scenarzysta/scenarzystka. Reżyser/reżyserka projektu musi być debiutantem/tką, czyli nie zrealizował/a dotychczas pełnometrażowego filmu fabularnego przeznaczonego do kin. Scenarzysta/scenarzystka może być zarówno debiutantem/tką jak i doświadczonym/ą autorem/autorką - nie stanowi to warunku przyjęcia projektu.

Projekty filmów pełnometrażowych można składać do Studia Munka w trybie ciągłym.


Aby zgłosić projekt pełnometrażowy należy skompletować pakiet zgłoszeniowy i wysłać go do Studia Munka pocztą oraz jednocześnie, w wersji elektronicznej, na adres: studiomunka@sfp.org.pl


PAKIET ZGŁOSZENIOWY musi być skompletowany zgodnie z Zasadami Przyjmowania Projektów:ADRES STUDIA MUNKA:

Studio "Młodzi i Film" im. Andrzeja Munka

ul. Pańska 85

00-834 Warszawa

Program Sześćdziesiąt Minut zakłada powstanie dwóch filmów fabularnych o długości ok. 60 minut.

Najważniejsze informacje dotyczące naboru do programu Sześćdziesiąt Minut


 1. Zgłoś projekt wypełniając formularz zgłoszeniowy online

 2. Wyślij drogą mailową podpisany formularz wraz ze wszystkimi załącznikami w formacie PDF na adres 60minut@sfp.org.pl, w tytule maila podając numer nadany w procesie rejestracji.

 3. 1 egzemplarz papierowy złóż osobiście lub wyślij listem poleconym lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres Studia Munka. Na froncie teczki z egzemplarzem papierowym zamieść: numer zgłoszenia, nazwę Programu, tytuł Projektu, imię i nazwisko.

 4. Wszystkie szczegóły dotyczące naboru znajdują się w regulaminie.

 5. Nabór otwarty do 24.06.2024.

 6. Podstawowe zasady naboru nie zmieniły się: Uczestnikiem/Uczestniczką programu Sześćdziesiąt Minut w charakterze reżysera lub reżyserki może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła studia w szkole filmowej, jest przed debiutem fabularnym lub – mimo braku formalnego wykształcenia filmowego – posiada doświadczenie reżyserskie udokumentowane dwoma krótkometrażowymi filmami.

Partnerem programu jest telewizja CANAL+ Polska.


Skład Rady Artystycznej programu Sześćdziesiąt Minut:

 • reżyser Grzegorz Dębowski,
 • reżyserka Katarzyna Klimkiewicz,
 • reżyser Łukasz Ronduda,
 • dyrektor artytyczny Studia Munka Jerzy Kapuściński ,
 • kierowniczka programów dla młodych twórców Studia Munka Katarzyna Malinowska, 
 • przedstawiciel CANAL+ Polska

Program Trzydzieści Minut zakłada powstanie 8 filmów fabularnych o długości 15 – 30 minut.

Najważniejsze informacje dotyczące naboru do programu Trzydzieści Minut 


 1. Zgłoś projekt wypełniając formularz zgłoszeniowy online

 2. Wyślij drogą mailową podpisany formularz wraz ze wszystkimi załącznikami w formacie PDF na adres 30minut@sfp.org.pl, w tytule maila podając numer nadany w procesie rejestracji.

 3. 1 egzemplarz papierowy złóż osobiście lub wyślij listem poleconym lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres Studia Munka. Na froncie teczki z egzemplarzem papierowym zamieść: numer zgłoszenia, nazwę Programu, tytuł Projektu, imię i nazwisko.

 4. Wszystkie szczegóły dotyczące naboru znajdują się w regulaminie.

 5. Nabór otwarty do 28.06.2024 (UWAGA papierowy wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Studia Munka w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru - w nieprzekraczlnym terminie 3 lipca godz. 17.00)

 6. Podstawowe zasady naboru nie zmieniły się: Uczestnikiem/Uczestniczką  programu Trzydzieści Minut w charakterze reżysera lub reżyserki może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła bądź jest w trakcie studiów w szkole filmowej, jest przed debiutem fabularnym lub – mimo braku formalnego wykształcenia filmowego – posiada doświadczenie reżyserskie udokumentowane dwoma krótkometrażowymi filmami. Projekt może składać reżyser lub reżyserka, który/a nie ukończył/a jeszcze 40. roku życia.

Partnerzy programu Trzydzieści Minut: telewizja TVN i CANAL+ Polska.

 

Skład Rady Artystycznej programu Trzydzieści Minut:


Grzegorz Łoszewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Filip Bajon – przedstawiciel Szkoły Filmowej w Łodzi

Robert Gliński – przedstawiciel Gdyńskiej Szkoły Filmowej

Denijal Hasanovic – przedstawiciel Wajda School

Jerzy Kapuściński – przedstawiciel Studia Munka

Katarzyna Malinowska – przedstawicielka Studia Munka

Piotr Domalewski – przedstawiciel Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego

Agnieszka Smoczyńska – ekspertka Studia Munka

Carmen Szwec – ekspertka Studia Munka

Alek Pietrzak – przedstawiciel Warszawskiej Szkoły Filmowej


  

Program Młoda Animacja zakłada realizację trzech filmów w dowolnej technice, o długości 5-10 minut.

Najważniejsze informacje dotyczące naboru do programu Młoda Animacja:


 1. Zgłoś projekt wypełniając formularz zgłoszeniowy online.

 2. Wyślij drogą mailową podpisany formularz wraz ze wszystkimi załącznikami w formacie PDF na adres mlodaanimacja@sfp.org.pl, w tytule maila podając numer nadany w procesie rejestracji.

 3. Wszystkie szczegóły dotyczące naboru znajdują się w regulaminie.

 4. Nabór otwarty do 03.03.2024

 5. Podstawowe zasady naboru nie zmieniły się: Uczestnikiem/Uczestniczką programu Młoda Animacja w charakterze reżysera lub reżyserki może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła bądź jest w trakcie studiów w szkole filmowej, jest przed debiutem fabularnym lub – mimo braku formalnego wykształcenia filmowego – posiada doświadczenie reżyserskie udokumentowane dwoma krótkometrażowymi filmami. Projekt może składać reżyser lub reżyserka, który/a nie ukończył/a jeszcze 40. roku życia.


Skład Rady Artystycznej programu Młoda Animacja:

    

Balbina Bruszewska

Piotr Furmankiewicz

Jerzy Kapuściński

Jerzy Kucia

Katarzyna Malinowska

Hanna Margolis

Kamil Polak

Alina Skiba

Program Pierwszy Dokument zakłada powstanie do 10 filmów dokumentalnych o długości 15 – 30 minut.

Najważniejsze informacje dotyczące naboru do programu Pierwszy dokument


 1. Zgłoś projekt wypełniając formularz zgłoszeniowy online

 2. Wyślij drogą mailową podpisany formularz wraz ze wszystkimi załącznikami w formacie PDF na adres 1dok@sfp.org.pl, w tytule maila podając numer nadany w procesie rejestracji.

 3. 1 egzemplarz papierowy złóż osobiście lub wyślij listem poleconym lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres Studia Munka. Na froncie teczki z egzemplarzem papierowym zamieść: numer zgłoszenia, nazwę Programu, tytuł Projektu, imię i nazwisko.

 4. Wszystkie szczegóły dotyczące naboru znajdują się w regulaminie.

 5. Nabór otwarty do 03.03.2024

 6. Podstawowe zasady naboru nie zmieniły się: Uczestnikiem/Uczestniczką  programu Pierwszy Dokument w charakterze reżysera lub reżyserki może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła bądź jest w trakcie studiów w szkole filmowej, jest przed debiutem fabularnym lub – mimo braku formalnego wykształcenia filmowego – posiada doświadczenie reżyserskie udokumentowane dwoma krótkometrażowymi filmami. Projekt może składać reżyser lub reżyserka, który/a nie ukończył/a jeszcze 40. roku życia.

UWAGA! Rada Artystyczna będzie preferować filmy skupione na współczesnej tematyce społecznej. Polska dziś, Polska przełomu 2023 i 2024 roku, aktualne, bieżące problemy i zjawiska społeczne, wszystko to, co nas określa, łączy, dzieli czy buduje jako społeczeństwo – to motywy, które będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności. Rada Programowa postanowiła w ten sposób zareagować na deficyt tego typu tematyki we współczesnym polskim dokumencie.


Skład Rady Artystycznej programu Pierwszy Dokument:


Karolina Bielawska

Jerzy Kapuściński

Paweł Łoziński

Katarzyna Malinowska

Marta Minorowicz
 

Studio Munka działa w strukturach Stowarzyszenia Filmowców Polskich od 2008 roku. Jest producentem krótkometrażowych i pełnometrażowych debiutów filmowych.

Studio Munka działa w strukturach Stowarzyszenia Filmowców Polskich od 2008 roku. Jest producentem krótkometrażowych i pełnometrażowych debiutów filmowych. Młodzi twórcy, którzy chcą zrealizować swój pierwszy film w profesjonalnych warunkach mogą liczyć w Studiu Munka na opiekę artystyczną, produkcją i promocyjną nad projektem.


Dotychczas w Studiu Munka wyprodukowano szesnaście pełnometrażowych debiutów fabularnych: „Lęk wysokości” Bartosza Konopki, „Dzień kobiet” Marii Sadowskiej”, „Mur” Dariusza Glazera, „Fale” Grzegorza Zaricznego, „Królewicza Olch” Kuby Czekaja, „Cichą Noc” Piotra Domalewskiego, „53 wojny” Ewy Bukowskiej, „Supernovą” Bartosza Kruhlika, „Eastern” Piotra Adamskiego, „Jakoś to będzie” Sylwestra Jakimowa, „Wiarołom” Piotra Złotorowicza, „Braty” Marcina Filipowicza, „Chleb i sól” Damiana Kocura, "Horror Story" Adriana Apanela, "Skrzyżowanie" Dominiki Montean-Pańków i "Królestwo" Michała Ciechomskiego.


Krótkometrażowe filmy ze Studia Munka produkowane są w ramach programów Trzydzieści Minut, Pierwszy Dokument i Młoda Animacja. Nabory scenariuszy do programów odbywają się dwa razy w roku. Corocznie powstaje maksymalnie 8 fabuł, 8 dokumentów i 3 animacje.

    
W Studiu Munka dbamy przede wszystkim o to, żeby młodzi twórcy mogli rozwijać swój talent w sprzyjających warunkach. Działamy w przekonaniu, że w najważniejszym dla reżysera debiutanckim filmie, istotna jest twórcza atmosfera i stworzenie zindywidualizowanych warunków rozwoju. Jako dyrektor artystyczny chcę, aby w Munku powstawały także filmy gatunkowe: współczesne komedie, filmy biograficzne czy kryminały. Kinem gatunkowym też można debiutować, co więcej – gatunkowość wcale nie wyklucza „autorskości”. Mamy też coraz szersze pole naszych zainteresowań - Munk jest otwarty dla studentów i absolwentów szkół artystycznych, nie tylko filmowych. Studenci uczelni plastycznych czy teatralnych także często używają kamery jako narzędzia wypowiedzi artystycznej. Najważniejszy jest dobry pomysł i wizja artystyczna.

Jerzy Kapuściński, Dyrektor Artystyczny Studia Munka

 ul. Pańska 85
00-834 Warszawa
tel. 22 556 54 70, fax. 22 556 54 69
e-mail: studiomunka@sfp.org.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00


Dyrektor Artystyczny

Jerzy Kapuściński

tel.: (48) 22 556 54 70

e-mail: j.kapuscinski@sfp.org.pl


Dyrektor ds. Produkcji

Magdalena Tomanek
Tel. (+ 48) 22 556 54 70

e-mail: m.tomanek@sfp.org.pl


Kierownik Biura

Agnieszka Mik

Tel.: (+ 48) 22 556 54 70

e-mail: a.mik@sfp.org.pl


PROGRAMY DLA MŁODYCH TWÓRCÓW

Kierowniczka Programów dla Młodych Twórców
Katarzyna Malinowska
Tel.: (48) 22 556 54 75
Kom.: (+ 48) 604 792 895
e-mail: k.malinowska@sfp.org.pl 


Koordynatorka ds. Produkcji („30 minut”, „Pierwszy Dokument”)
Klaudia Preyss
Tel.: (+ 48) 724 188 599

e-mail: k.preyss@sfp.org.pl


Koordynatorka ds. Produkcji („Młoda Animacja”, „Pierwszy Dokument”, „60 minut”)

Katarzyna Tymusz

e-mail: k.tymusz@sfp.org.pl

DZIAŁ PROMOCJI


Dystrybucja i Festiwale

Bartosz Friese

e-mail: b.friese@sfp.org.pl

tel.: + 48 22 556 54 83 


PUBLIC RELATIONS


Rzecznik prasowy
Aleksandra Różdżyńska
e-mail: a.rozdzynska@sfp.org.pl
Kom.: (+ 48) 508 066 764

Internet Manager
Rafał Pawłowski
e-mail: r.pawlowski@sfp.org.pl


ADMINISTRACJA


Kierownik finansowy

Agnieszka Surma-Bednarek

Tel.: (+ 48) 22 556 54 76

e-mail: a.surma@sfp.org.pl


Specjalista ds. Rozliczeń Finansowych

Dominika Sowa – Hagström

Tel. + 48 609 299 488

e-mail: d.sowa-hagstrom@sfp.org.pl


Asystent Kierownika Finansowego

Robert Strojek

Tel.: (+ 48) 22 556 54 71

e-mail: r.strojek@sfp.org.pl